Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

Privacy – samenvatting

Op onze scholen gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement en in de privacyverklaring van de Stichting Van der Huchtscholen. Deze documenten zijn opgesteld in samenwerking met onze functionaris gegevensbescherming, Mw. Angela Groen-Vendrig van de CED-groep en er is instemming op verleent door de (G)MR.

Leerlinggegevens

Wij verzamelen, bewaren, bewerken en gebruiken persoonlijke gegevens van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in onze privacyverklaring. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzonderheden geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zowel medische gegevens als onderwijskundige gegevens.

Deze gegevens worden opgeslagen in het digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd. Toegang is beperkt tot medewerkers van onze school. Binnen ParnasSys worden rechten en autorisaties afgestemd op de rol van de medewerker.

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.

U heeft het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien. Als de gegevens feitelijk niet kloppen, kan de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de schoolleider. Meer informatie hierover staat op deze site.

Schoolaccount leerlingen

Elke leerling heeft een Van der Hucht Google Workspace for Education account om in te loggen op onze chromebooks en digitale leeromgeving COOL.  Op deze manier hebben de leerlingen snel en veilig toegang tot diverse educatieve software. 

Binnen de leeromgeving maken de leerlingen ook gebruik van Google Workspace for Education  toepassingen. Onze leerlingen leren werken met Google documenten, spreadsheets, presentaties en formulieren. Zij kunnen in Google drive bestanden delen of er gelijktijdig in samenwerken. Ook google Classroom wordt in sommige jaargroepen door leerkrachten ingezet. In Google Workspace for Education zijn geen advertenties zichtbaar en worden geen leerlinggegevens verzamelt of gebruikt om advertentieprofielen te maken. De Google producten hebben ingebouwde standaardinstellingen om leerlingen te beschermen door alleen leeftijdgeschikte inhoud weer te geven. 

Leerlingen kunnen, indien nodig, ook thuis op hun leeromgeving inloggen. Ze kunnen bijvoorbeeld een werkstuk afmaken in google documenten of thuis een spreekbeurt voorbereiden en daarbij gebruik maken van google presentaties.

De mailfunctie is voor alle leerlingen uitgeschakeld. Om te communiceren kunnen leerlingen gebruik maken van de google drive, COOL prikbord en google Classroom.

Digitale leermiddelen

Tijdens de lessen maken wij regelmatig gebruik van digitale leermiddelen. Als daar een leerlinggebonden account voor nodig is, gebruiken we, waar mogelijk, niet de volledige voor- en achternaam van een leerling maar bijvoorbeeld alleen de voornaam en/of codes.

Al onze leveranciers van digitale leermiddelen zijn aangesloten bij het convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0′ en de Dienst Verwerkersovereenkomsten van Kennisnet.  Meer informatie over het convenant, en de afspraken die daarin zijn vastgelegd om de privacy van leerlingen te waarborgen, staan in ons schooldocument ‘verwerkingsovereenkomst met leveranciers’ en het ‘register van verwerkingen’. 

Foto’s, video-opnames, internet en media

Voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen wordt toestemming gevraagd op het moment dat uw kind start op onze school. Via de Parro app moet u uw voorkeuren aangeven met betrekking tot het delen van beeldmateriaal binnen Parro, op de schoolwebsite, in de schoolgids, op sociale media en het gebruik ten behoeve van studie-opdrachten of een artikel in de krant. U kunt uw privacy voorkeuren ten alle tijden aanpassen. Als uw geen voorkeur aangeeft moeten wij volgens de AVG wet-en regelgeving dit aanmerken als ‘geen toestemming’. Uw kind zal dan nergens op foto’s te zien zijn. 

Beeldmateriaal dat op school of tijdens uitstapjes gemaakt wordt doorgaans alleen gedeeld via de Parro app. Alleen ouders en medewerkers hebben toegang tot Parro. Bij het plaatsen van beeldmateriaal op de schoolwebsite wordt het privacyprotocol website gehanteerd.  Voor studiedoeleinden maken leerkrachten of stagiaires soms ook foto’s en video-opnames. Deze opnames worden niet verspreid of gebruikt in een andere context.

Onder schooltijd is het voor leerlingen of derden niet toegestaan foto- of video-opnamen te maken met bijvoorbeeld een mobiele telefoon tenzij dit onderdeel uitmaakt van een lesopdracht. Ook ouders wordt gevraagd zeer terughoudend te zijn bij het maken van foto’s en video’s. Het delen of publiceren van beeldmateriaal door ouders of leerlingen is niet toegestaan. Dit verloopt via de school. Graag verwijzen wij hiervoor naar de gedragscode internet & sociale media.

Gedragscodes veilig gebruik ict-middelen en persoonsgegevens

Voor het veilig gebruik van ict-middelen en persoonsgevens hebben we gedragscodes opgesteld in overleg met de (G)MR. In deze gedragscodes staan de privacyregels en afspraken met betrekking tot het gebruik van devices, internet en sociale media door onze medewerkers, ouders en leerlingen.