Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

Bijzondere basisscholen op humanitaire grondslag
Met 100 jaar historie en een rijke achtergrond
Basisscholen met oog voor mens, milieu en natuur
Een traditie van resultaatgericht onderwijs
Met moderne leermiddelen en frisse ideeën
Waar kinderen zich veilig én uitgedaagt voelen
Waar aandacht is voor kinderen die het soms te snel gaat
...en voor kinderen die het soms te langzaam gaat
Waar kinderen bewegen....
...van jongs af aan
Previous slide
Next slide

Jouw werkplezier in het onderwijs begint hier!

Wij zijn er voor iedereen die in het basisonderwijs werkt of zou willen werken. Leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, conciërges, administratief medewerkers, zij-instromers en herintreders ontdekken bij ons hun (nieuwe) kwaliteiten en mogelijkheden.

1e van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest
035 – 60 37 459

2e van der Huchtschool

Libel, Soest
035 – 603 22 62

3e van der Huchtschool

Valeriaanstraat, Soest
035 – 60 121 45

Over onze scholen en onze kijk op onderwijs

De Stichting van der Huchtscholen herbergt 3 basisscholen voor algemeen bijzonder onderwijs. We hechten vanuit ons humanitaire gedachtegoed veel waarde aan respect, normen en fatsoen. Het is het uitgangspunt waarmee we onze kinderen uitdagen om met plezier te leren.

De eerste Van der Huchtschool werd meer dan 100 jaar geleden opgericht. Nog altijd streven we er naar om uit kinderen te halen wat er in potentie aanwezig is. We geloven onvoorwaardelijk dat elk kind specifieke talenten heeft. Het is onze taak die aan te spreken.

School met een rijke historie

Onze eerste school werd ruim 100 jaar geleden opgericht op basis van het humanitaire gedachtengoed van Albert Schweitzer, Felix Ortt en het echtpaar Van der Hucht.

Organisatie & Bestuur

Het bevoegd gezag over onze basisscholen ligt niet bij de overheid, maar bij een Raad van Toezicht.

Missie, visie & ambitie

Wat ons al meer dan 100 jaar voor ogen staat en waar we nog steeds elke dag aan weken, is overzichtelijke scholen met vaste ritmes en tradities waar kinderen zich thuis en veilig voelen.

Ouders en de school

Elk van onze scholen heeft een medezeggenschapsraad, een MR, met ouders en leerkrachten en een overkoepelende “GMR”.

"De zonnepanelenactie van Rabobank kwam als geroepen"

Deuren dicht, ledlampen en de verwarming een tikkeltje lager. Stichting Van der Huchtscholen in Soest doet er alles aan om de energierekening naar beneden te schroeven. Algemeen directeur Ronald de Moor: ‘We zijn nu een half salaris kwijt aan energiekosten. De zonnepanelenactie van Rabobank kwam als geroepen.’

Copyright © 2023 Alle rechten voorbehouden | Privacy website | Privacy op de scholen | Contact |