Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

Scholen met een lange, rijke historie

Ruim 100 jaar geleden, op 26 juni 1907 werd in Soest de Stichting Van der Huchtfonds opgericht, met als doel het bevorderen van de humanitaire ideeën zoals die werden uitgedragen door Johan Carel van der Hucht en zijn vrouw Caroline Constance Albertine van der Hucht-Kerkhoven.

Hun filosofie was gebaseerd op de mensvisie van Albert Schweitzer en het gedachtegoed van de Soestenaar Felix Ortt. Op 1 september 1913 werd de Engendaalschool geopend; een school voor neutraal bijzonder onderwijs op humanitaire grondslag. Vanwege deze grondslag kreeg de school rijkelijk steun vanuit het Van der Huchtfonds. Daarom werd de naam van de Engendaalschool in 1929 officieel gewijzigd in de Van der Huchtschool.

Centrale begrippen in de visie op mens en maatschappij, zoals verwoord door mevrouw Van der Hucht en Felix Ortt, zijn tolerantie, respect, solidariteit, rechtvaardigheid en naastenliefde.

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw verhuisde de Van der Huchtschool naar een nieuw gebouw aan de Paulus Potterlaan. De belangstelling voor ‘het Van der Hucht-onderwijs’ was zo groot, dat in 1980 een tweede school werd gestart in Overhees. Vervolgens werd in 1991 de derde Van der Huchtschool in Smitsveen geopend.