Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

Organisatie & Bestuur

Het bevoegd gezag van onze scholen berust niet bij de overheid, maar bij een deskundige Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden gerekruteerd uit ouders van leerlingen en gecomplementeerd met een lid zonder directe link met de Stichting Van der Huchtscholen.

Bij mutaties in de samenstelling van de Raad van Toezicht worden nieuwe leden gezocht met bestuurlijke en professionele deskundigheid. Het streven is dat in de Raad van Toezicht tenminste van elke school een ouder lid is. In het kader van de code goed bestuur en volledige onafhankelijkheid wordt bovendien ook gezocht naar een lid, bij voorkeur woonachtig in Soest, zonder directe link met de Stichting Van der Huchtscholen.

Momenteel bestaat de RvT uit de volgende leden:

  • Jeroen van Ginkel – Voorzitter
  • Bart Verweij – Penningmeester
  • Nienke Spoelstra – Secretaris
  • Akke Hak – Lid (extern)
  • Jan van Dodewaard – Lid
  • Sophie Schipper – Lid 

Directiestructuur 
Omwille van de professionalisering van de organisatie heeft het bestuur van de Stichting Van der Huchtscholen enige jaren geleden gekozen voor een wijziging van de directiestructuur. Binnen deze structuur worden de functies van algemeen directeur en schoolleiders onderscheiden. Zij vormen samen het managementteam. De taken en bevoegdheden van de directeuren zijn vastgelegd in het directiestatuut.

Momenteel is de heer Ronald de Moor algemeen directeur van de Stichting Van der Huchtscholen

Schooldirectie
De dagelijkse leiding van de bij de stichting aangesloten scholen is in handen van de schoolleiders.  Bij de verdere ontwikkeling van onderwijs en organisatie worden de schoolleiders bijgestaan door het kernteam, bestaande uit de bouwcoördinatoren en de intern begeleider.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019