Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

Missie & Visie

Wat ons al bijna 100 jaar voor ogen staat en waar we elke dag aan weken, is veilige, kleine scholen met vaste ritmes en tradities waarin het kind in geborgenheid tot ontwikkeling kan komen.

Onze Missie (einddoel)

Kinderen hebben het volgende ontwikkeld als ze de school verlaten:

Zijn: identiteit; erbij horen (een plek hebben), zelfvertrouwen, spiritualiteit.
Weten: cognitieve kennis en vaardigheden naar vermogen.
Doen: kunstzinnige, ambachtelijke, sportieve vaardigheden naar vermogen.
Samenleven: respect en zorg voor het leven en van daaruit kunnen samenleven met mens en natuur.

Visie

In de visie van het bestuur zijn daarbij de volgende subdoelen cruciaal voor het bereiken van die doelstelling:

  • Een veilige, kleine school met vaste ritmes en tradities waarin het kind in geborgenheid tot ontwikkeling kan komen op alle bovengenoemde punten.
  • In deze tradities wordt er ook aandacht besteed aan het ervaren van en kennis nemen van de verschillende religies en culturen.
  • Het (individuele) kind met zijn eigenheden centraal stellen, een breed aanbod doen en ruimte maken voor verdieping op specifieke talenten (T-model). Pedagogisch – didactisch nieuwe aanpakken kunnen dit ondersteunen.
  • In dit brede aanbod dient er een andere balans gevonden te worden tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling (weten) en de drie andere ontwikkelpunten.
  • Bovenstaande doelstellingen vragen onderwijs dat niet dominant klassikaal is.
  • Een stevige relatie tussen ouders en school, zodat het kind zich makkelijk kan verbinden met school, wat ondersteunend is aan het leerproces. School en thuis ondersteunen zo elkaar en creëren synergie (1+1=3).
  • Een zichtbare maatschappelijke geëngageerdheid met de boodschap dat wij een positief verschil kunnen maken in de wereld.
  • Hierbij is het de weg vinden op moderne media (de virtuele wereld) en in de overload aan informatie, die soms beangstigend voor kinderen is, ook een opdracht voor de school.

Met deze missie en visie verbindt het bestuur zich met haar oorsprong. Immers vanaf haar oprichting heeft de Van der Huchtschool zich een maatschappelijk betrokken school getoond die een positief antwoord wil bieden op de omstandigheden (misstanden) van haar tijd, vanuit een respect en liefde voor al wat leeft. Daarbij heeft zij altijd eigenzinnige pedagogisch-didactische aanpakken gehanteerd en een eigen visie gehanteerd in de relatie thuis-school.