Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

Ambitie

Ten aanzien van de missie en visie wil het bestuur een actieve opstelling realiseren; dus geen passief maar actief respect. Het respect voor de medemens komt tot uiting op het individuele niveau (erkennen van ieders kwaliteiten), het groepsniveau (samenwerken, met elkaars verschillen omgaan), en het maatschappelijke niveau (geëngageerd en solidair). Het bewust zijn van en in contact staan met de specifieke ontwikkelingen van deze tijd hoort daarbij. Het bestuur heeft hierin haar eigen specifieke verantwoordelijkheid.

Het bestuur wil op de locaties meer gezamenlijke herkenbaarheid in waar de Van der Huchtscholen voor staan. Ze erkent daarbij dat er op onderdelen verschillen tussen locaties mogen zijn ingegeven door de verschillen in de wijken en verschillen in specifieke kwaliteiten van de teams.

Het bestuur hecht belang aan een onderscheidend vermogen ten opzichte van andere scholen in verband met de continuïteit in de toekomst. De kleinschaligheid van de school en de ruimte die gemaakt wordt voor het beleven, waarderen en behouden van de natuur zullen daarbij opvallende onderscheidende kenmerken zijn/worden.

Op een later tijdstip zal nagegaan worden welke visie er passend is op het maatschappelijke vraagstuk van meer tweeverdieners en alleenstaande ouders en in het spoor daarvan kinderen die gedurende een hele dag niet thuis zijn. Of de school daarin een verlengstuk van thuis dient te zijn is een vraag die het bestuur uit wil stellen.