Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

Privacy protocol internet en sociale media

Protocol gebruik van internet en sociale media voor leerlingen en medewerkers van de Van der Huchtscholen

Inleiding

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Op school besteden wij aandacht aan dit protocol in onze lessen mediawijsheid. Met dit protocol kan het gesprek ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om uw kinderen mediawijs te maken.

Bij het gebruik van sociale media en internet gaat het om programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Google Apps, maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijkbare programma’s en apps. Voor Google is het filter ‘Safe Search‘ voor al onze gebruikers ingesteld. Dit filter helpt ongepaste zoekresultaten te voorkomen.

Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media

 1. Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel van de 1e, 2e en 3e Van der Huchtschool, voor het gebruik van mobiele telefoons, internet en sociale media op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.
 2. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf doet op internet en plaatst op sociale media, en kan daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt worden.
 3. Het meenemen van een mobiele telefoon (of daarmee vergelijkbare communicatieapparatuur) naar school is wel toegestaan, maar die van de leerlingen mogen niet gebruikt worden onder schooltijd. Ook niet tijdens de tussenschoolse opvang (TSO).
 4. Een leerkracht kan in verband met het leerproces leerlingen tijdelijk toestemming geven om een mobiele telefoon te gebruiken in de klas.
 5. Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is daarom niet toegestaan om op school:
  1. sites te bezoeken, informatie te downloaden en te verspreiden die aanstootgevend zijn;
  2. informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld zijn om verder te verspreiden;
  3. verzonnen berichten versturen of een fictieve naam gebruiken als afzender, of zich voor te doen als iemand anders;
 6. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we elkaar niet, en maken we elkaar niet zwart.
 7. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede naam van onze school en iedereen die daarbij betrokken is zoals leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders.
 8. Tijdens schoolactiviteiten zoals excursies en schoolkamp is het gebruik van internet en sociale media door leerlingen alleen toegestaan in overleg met de leerkracht.
 9. We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.  
 10. Leerlingen en medewerkers worden niet met elkaar ‘vriend’ op sociale media, tenzij het gaat om een door de medewerkers gebruikt professioneel account, waar geen persoonlijke informatie over de medewerker is geplaatst. Ook in social media contacten met ouders zijn wij ons bewust van onze professionaliteit.
 11. Medewerkers gebruiken niet hun persoonlijke ‘social media’ account voor het delen van foto’s of video’s van schoolse activiteiten.
 12. Regels voor de publicatie van beeldmateriaal gemaakt tijdens schoolse activiteiten zijn vastgelegd in het protocol website en weblog’.
 13. Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt gecommuniceerd via internet en sociale media, blijft nog lang vindbaar. Klik hier voor meer informatie.


Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst met de betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie besluiten een maatregel op te leggen, die kan bestaan uit het in beslag nemen van de telefoon, het geven van een disciplinaire maatregel (straf) of in het uiterste geval het schorsen of verwijderen van de leerling van school. Hierbij wordt altijd contact opgenomen met de ouders van de leerling. Daarnaast moet de directie contact opnemen met de politie indien er sprake is van een strafbaar feit.