Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

Ben jij een verbindende en doortastende schoolleider die, net als wij, met trots verder wil bouwen aan ons team en de school? Dan kijken wij ernaar uit je te ontmoeten!

Gezocht per 1 januari 2023 een verbindende Schoolleider voor de 1e Van der Huchtschool (D12) wtf 0,8-1,0.

Onze 1e Van der Huchtschool, met een ruim buitenterrein en een grote schooltuin, staat in de gemêleerde wijk Soestdijk. Een basisschool met meer dan 100 jaar historie die staat voor Algemeen Bijzonder Onderwijs op humanitaire grondslag. Een vriendelijke school, waar leerkrachten samen zorgen voor een inspirerende leeromgeving.

Video afspelen

De schoolleider die we zoeken is iemand die...

 • leiding en richting geeft vanuit vertrouwen. Het team kan ondersteunen op een motiverende en verbindende wijze in hun professionele ontwikkeling, vanuit een waarderend perspectief.
 • veel waarde hecht aan gezamenlijkheid, harmonie, en gelijkwaardigheid. Iemand
 • zich kan typeren als vriendelijk, behulpzaam, open en communicatief.
 • streeft naar duidelijkheid, structuur, rechtvaardigheid en bevestiging. Dit zien wij graag terug in iemand die zich kan herkennen als een geordend, loyaal en verantwoordelijk persoon.
 • een focus heeft op visie, daadkracht en respect. Iemand die stevig in de schoenen staat.
 • een onderwijsbevoegdheid heeft.
 • die streeft naar eenheid en stabiliteit.
 • die sterk is in het ombouwen van plannen en strategieën tot concrete taken en acties. Iemand die kan organiseren en implementeren.
 • die humor en relativeringsvermogen heeft.
 • die een veilige en open cultuur binnen de school waarborgt, waarin iedereen zich gezien, gehoord en gestimuleerd voelt.
 • die zichtbaar, benaderbaar en toegankelijk is.

Wat we je bieden...

 • een gezellig, dynamisch en bevlogen team.
 • betrokken ouders die het beste voor hebben met de school.
 • een fijne samenwerking met collega-directeuren en schoolbestuur.

Context van de 1e Van der Huchtschool

Onze prachtige 1e Van der Huchtschool staat in een gemêleerde wijk Soestdijk. Onze school staat voor Algemeen bijzonder onderwijs op humanitaire grondslag. Wij staan voor een brede ontwikkeling van het kind waarin hij of zij de basis legt voor de toekomst. De school kan zich typeren als een vriendelijke school, waarbij leerkrachten samen met de ouders zorgen voor een inspirerende leeromgeving. Het wij-gevoel staat bij ons hoog in het vaandel!

Wij staan voor een rijke historie met hedendaags onderwijs. We hebben een betrokken en enthousiast team dat zorgt voor goed onderwijs in een fijne sfeer. Om zaken met elkaar af te stemmen, werken we met een kernteam. Het kernteam bestaat uit: 2 bouwcoördinatoren, de IB-er en de directeur. Om onze kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling zijn er specialisten op verschillende vakgebieden in de school.

De school heeft een ruim buitenterrein met een grote schooltuin en biedt naast spel ook educatieve mogelijkheden. Onze ouders zijn enorm betrokken bij de school en zetten zich o.a. in voor onze schooltuin, de OC, MR, overblijven, groepsouders en allerlei hand-en spandiensten, Zij vormen, samen met het team, datgene wat wij als school willen uitdragen.

Al jaren is er sprake van een stabiel leerlingenaantal rond de 245 kinderen verdeeld over 9 groepen. De groepen werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem met instructiegroepen. De leeropbrengsten zijn voldoende tot goed. Naast de 9 groepen hebben we ook nog een atelier waarin verrijkingslessen plaatsvinden. Deze tijdelijke voorziening wordt ook gebruikt voor handvaardigheid en ontwerpend leren.

De school werkt op dit moment aan formatief handelen, coöperatief werken en begrijpend lezen. Uiteraard naast het borgen en verfijnen van de eerder ingezette ontwikkelingen.

Meer weten over de school? Bekijk de website >

Over de Stichting Van der Huchtscholen

Stichting van der Huchtscholen bestaat uit 3 scholen in Soest voor bijzonder algemeen onderwijs op humanitaire grondslag. Op iedere school zit een fulltime directeur die integraal verantwoordelijk is. Er is ondersteuning vanuit de bestuurder en onze administratieve kracht om met elkaar collegiaal en professioneel samen te werken om goed onderwijs te realiseren. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen autonomie voor scholen enerzijds en het benutten van gezamenlijke kracht en samenwerking en ontwikkeling anderzijds. Autonomie is daarbij verbonden met eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Geïnteresseerd?

De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een benoemingscommissie, bestaande uit 2 teamleden, een kernteamlid, een ouderlid van de MR, een collega directeur en de bestuurder. Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.

Een curriculum vitae en een korte gerichte motivatie ontvangen wij graag uiterlijk 31 oktober 2022 o.v.v. “Sollicitatie schoolleider 1e Van der Huchtschool” via directie@vanderhucht.nl

De gespreksrondes vinden plaats op 14 en 21 november 2022.

Copyright © 2021 Alle rechten voorbehouden | Privacy | Contact |