Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

Toestemming gebruik van beeldmateriaal

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen.  Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

In het kader van de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vragen wij uw toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van uw kind. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind gepubliceerd worden. Via onze Parro app vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waar uw kind op staat.

Via de Parro app kunt u uw voorkeuren vastleggen per kind wat betreft:

  • beeldmateriaal in de Parro-app
  • beeldmateriaal op de website van de school
  • beeldmateriaal in de schoolgids
  • beeldmateriaal voor socialmedia
  • beeldmateriaal voor in kranten/tijdschriften
  • beeldmateriaal voor studie – extern (studenten)
  • beeldmateriaal voor studie – intern (leerkrachten)
  • deelname aan onderzoeken

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders dit beeldmateriaal niet delen of publiceren en op de hoogte zijn van ons ‘protocol website en weblog van de Stichting Van der Huchtscholen’.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Als u voor één van bovenstaande opties géén toestemming geeft, dan verzoeken wij u dit te bespreken met uw kind. Bij het maken van bijvoorbeeld groepsfoto’s bij een excursie, schooltoernooi of optreden is het prettig als uw zoon of dochter buiten beeld blijft. Ook als de foto door een begeleidende ouder gemaakt wordt.

Voor foto’s en video’s die gemaakt worden voor eigen educatief gebruik door leerkrachten of studenten geldt dat deze opnames niet verspreid of gepubliceerd mogen worden, of gebruikt in een andere context.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming of op een later moment alsnog uw toestemming intrekken. Jaarlijks attenderen wij u hierop.